Odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Název prodávajícího: Aukční dům Blatná s.r.o.
Sídlo prodávajícího: Písecká 317, Blatná, 38801
IČ prodávajícího: 09974113
Internetová stránka e-shopu: 
Emailová adresa prodávajícího: aukceblatna@seznam.cz
Telefon prodávajícího: +420777803220

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:

Číslo objednávky:
Číslo daňového dokladu:
Název a kód zboží:
Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):
Datum obdržení zboží:

Jméno a příjmení kupujícího:
Bydliště kupujícího:
Emailová adresa kupujícího:
Kontaktní telefon kupujícího:
Kupní cena byla uhrazena způsobem:
Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu)
Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)V ……................………… dne …………….........

…...……...............................................……………..
podpis (v případě odeslání v tištěné podobě)